1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Doanh nghiệp có cần nộp thuế trong thời gian tạm ngưng hoạt động?

Doanh nghiệp có cần nộp thuế trong thời gian tạm ngưng hoạt động?

Vì một số lý do, nay công ty tôi muốn tạm ngừng hoạt động một thời gian. Xin hỏi đối với các nghĩa vụ kê khai nộp thuế, cụ thể là thuế môn bài thì công ty có cần nộp trong khoảng thời gian tạm ngưng đó không? Quý doanh nghiệp có nhu cầu đặt lịch tư vấn liên hệ: 090 220 1233


Luật sư tư vấn:

Theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014, được hướng dẫn bởi Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 5 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 quy định:

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn, kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. 

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác. 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 108/2018/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ - CP như sau:

"1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm".

Về phía doanh nghiệp, các nghĩa vụ về kê khai và nộp thuế, trong đó nghĩa vụ về nộp lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định của pháp luật về nộp lệ phí môn bài như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

“4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí”.

Đối với việc nộp lệ phí môn bài trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Nghị định 139/2016/NĐ - CP theo đó:

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm”.

Như vậy, theo quy định trên đối với trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm theo đúng thời hạn quy định nếu việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch thì sẽ không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân