1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Đất đai nhà ở / Thủ tục tách thửa đối với đất ở theo quy định pháp luật

Thủ tục tách thửa đối với đất ở theo quy định pháp luật

LSVNO - Tôi có một mảnh đất ở đô thị diện tích 160 m2. Vậy cho tôi hỏi, các thủ tục để có thể tách thửa ½ mảnh đất này?. Bạn đọc H. L. Liên hệ Luật sư đất đai Luật Đức An: 0902201233


Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Do thông tin bạn nêu không rõ là ở địa phương nào nên luật sư tư vấn chung để bạn thực hiện.

Về thủ tục tách thửa, theo khoản 1, Điều 75, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định: “Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa”.

Hồ sơ để tách thửa được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK) và Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bạn có thể nộp hồ sơ tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới tách; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Căn cứ theo quy định trên khi xem xét các điều kiện phải đảm bảo khi tách thửa nêu trên, bạn đối chiếu với tình hình thực tế, hiện nay của gia đình mình cũng như các chính sách, quy định cụ thể tại địa phương để thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Công ty Luật TNHH Đức An – DUC AN LAW FIRM

Luật sư tư vấn đất đai

VPGD Địa chỉ: 51A Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội

Đại diện Công ty Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Điện thoại     : 0902201233

Email            : luatsubichhao@gmail.com

Web              : www.luatducan.vn

Facebook      : Công ty luật TNHH Đức An

Xem thêm :https://lsvn.vn/tro-giup-phap-ly/tu-van/thu-tuc-tach-thua-doi-voi-dat-o-theo-quy-dinh-phap-luat-32748.html