1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Thủ Tục Pháp Lý Nhà Đất / Thủ tục và điều kiện cấp sổ đỏ căn hộ chung cư

Thủ tục và điều kiện cấp sổ đỏ căn hộ chung cư

Với mức thu nhập hiện nay việc sở hữu một căn hộ chung cư không khó nhưng mà làm sổ đỏ chung cư lại thì nhiều trường hợp gặp khó khăn. Công ty luật TNHH Đức An hôm nay sẽ hướng dẫn bạn đọc thủ tục và điều kiện cần thiết trong quá trình cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư. Luật Đức An tư vấn các trình tự thủ tục giúp bạn lấy được giấy chứng nhận với thời gian nhanh và chi phí thấp nhất tuân thủ pháp lý của Luật đất đai quy định


ĐIỀU KIỆN XIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY SỞ HỮU CĂN HỘ CHUNG CƯ:

+ Phải thanh toán đầy đủ tiền ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán với nhà đầu tư);

+ Đề nghị nhà đầu tư cấp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư

+ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với nhà đầu tư..

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ CHUNG CƯ:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản gốc theo mẫu số 04a/ĐK);

2. Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật (Bản gốc);

3. Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng (Bản gốc);

4. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng (Bản gốc - nếu có) hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng (Bản gốc) hoặc Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (Bản gốc);

5. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN).

6. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01);

7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp mua lại (theo mẫu - nếu có);

DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ NHÀ CHUNG CƯ CỦA LUẬT TNHH ĐỨC AN

☞ Soạn thảo hồ sơ xin sang tên sổ đỏ chung cư cho khách hàng

☞ Đại diện khách hàng đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

☞ Đại diện theo dõi hồ sơ và bổ xung hồ sơ thiếu cho khách hàng (nếu có)

☞ Đại diện nhận sổ tại cơ quan chức năng (khách hàng có thể đi cùng)

 Luật Đức An: 024.62857567                Web: www.luatducan.vn

Tổng hợp quy định cấp Giấy chứng nhận đối với nhà chung cư.

khoản 4 Điều 72, nghị định 43/2014/NĐ-CP Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

d) Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này;

đ) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.