1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Hoạt động tuyên truyền pháp luật Lao động, Luật Đất Đai, Luật Trẻ em

Hoạt động tuyên truyền pháp luật Lao động, Luật Đất Đai, Luật Trẻ em

Một trong những hoạt động của Luật Đức An là hoạt động tuyên truyền pháp luật trên báo, trợ giúp pháp lý tại các huyện thuộc thành phố Hà Nội, tại các Hội phụ nữ thuộc các huyện tại Thành phố. Hoạt động tuyên truyền pháp lý là một trong những nhiệm vụ được thực hiện nhằm tuyên truyền pháp luật, chính sách của nhà nước đến với từng người dân được luật sư Phạm Thị Bích Hảo thực hiện với cả sự tận tâm, trách nhiệm của luật sư vì cộng đồng


Ngày 24.3.2018 Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Xuyên, Đoàn thanh niên luật sư Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền Bộ luật Hình sự và phòng chống bạo lực học đường tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Xuyên. Tại buổi tuyên truyền luật sư Phạm Thị Bích Hảo đã giới thiệu nội dung độ tuổi trẻ em, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, quyền và nghĩa vụ của trẻ em và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Tâm sự với chúng tôi, hiệu trưởng nhà trường cảm ơn những kiến thức tuyên truyền rất bổ ích và mong Đoàn thanh niên luật sư Hà Nội tiếp tục quan tâm và tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật đến với các em học sinh trong nhà trường

Một vài hình ảnh tuyên truyền pháp luật

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo giới thiệu về quyền và nghĩa vụ trẻ em

BCH Đoàn Thanh Niên Luật sư Hà Nội nhiệm kỳ 5

Tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình tại Hội phụ nữ huyện Sóc Sơn