1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự

LSVNO - Cho em hỏi, các tranh chấp về dân sự nào thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Bộ luật tố tụng dân sự. Em cảm ơn ạ! (Bạn đọc Nam Định).


Luật sư tư vấn:

Quyền khởi kiện vụ án dân sự là yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Để Tòa án thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự, người khởi kiện cần xác định yêu cầu khởi kiện của mình có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hay không.

Tranh chấp dân sự bao gồm tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Hiện nay, Tòa án có thẩm quyền giải quyết đối với những tranh chấp về dân sự sau đây:

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thì những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm có:

1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Khi có tranh chấp Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp trên trừ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính. Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật này trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo,

(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)