1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Thay đổi giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên

Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong cơ cấu tổ chức quản lý, có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của công ty. Người đại diện theo pháp luật thường thực hiện các quyền và nghĩa vụ, giải quyết việc dân sự, là nguyên đơn hoặc bị đơn trước các cơ quan tố tụng theo quy định của pháp luật. Khi thay đổi giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên thì trình tự thủ tục và hồ sơ như thế nào?


1. Quy định pháp luật

Theo Khoản 1 Điều 63 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định là người đại diện theo pháp luật của công ty:

“3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Giám đốc có thể là người được thuê, thông qua hợp đồng lao động.

 

2. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: 

Thông báo thay đổi Giám đốc công ty.

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Giám đốc mới.

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi Giám đốc công ty.

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp thuê giám đốc, công ty cung cấp thêm hợp đồng lao động.

Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Dịch vụ Luật sư Doanh nghiệp của Luật Đức An

- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp;

- Soạn Hồ sơ theo đúng yêu cầu của Thông tư;

- Đại diện theo uỷ quyền để nộp hồ sơ

- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Công ty Luật TNHH Đức An

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Nơi trao gửi niềm tin của khách hàng.

Đặt lịch làm việc: 090.220.1233 – 024.665.44233

Địa chỉ: 64B phố Nguyễn Viết Xuân - phường Khương Mai - quận Thanh Xuân - Hà Nội

web: www.luatducan.vn

email: luatsubichhao@gmail.com