1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Luật sư riêng doanh nghiệp 2023

Luật sư riêng doanh nghiệp 2023

Một doanh nghiêp muốn tồn tại và phát triển tốt thì phải dựa trên các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc về nguồn lực trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Việc thành lập và xây dựng các hợp đồng trong doanh nghiệp để tránh những rủi ro và đạt hiệu quả cần tuân thủ theo những quy định của pháp luật.


Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề

Tư vấn thành lập doanh nghiệp;

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước.
 •  Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu nội bộ trong quan hệ với các cổ đông, thành viên góp vốn.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục: thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm -kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

 

Tư vấn pháp luật về hợp đồng;

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng doanh nghiệp
 • Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
 • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp.

Liên Hệ Luật sư riêng tư vấn doanh nghiệp

090 220 1233

Công ty Luật TNHH Đức An

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Nơi trao gửi niềm tin của khách hàng.

Đặt lịch làm việc: 090.220.1233 – 024.665.44233

Địa chỉ: 64B phố Nguyễn Viết Xuân - phường Khương Mai - quận Thanh Xuân - Hà Nội

web: www.luatducan.vn

email: luatsubichhao@gmail.com