1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Luật sư tư vấn về Giấy phép môi trường

Luật sư tư vấn về Giấy phép môi trường

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, môi tường chịu nhiều tác động xấu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế và bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2022 đã có quy định mới về Giấy phép môi trường. Theo đó, giấy phép môi trường là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cấp cho chủ thể là tổ chức cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc phải có giấy phép môi trường để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường theo tiêu chuẩn. Công ty muốn đầu tư dự án có liên quan đến phát sinh chất thải ra môi trường thì cần đáp ứng quy định về môi trường. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn về cấp Giấy phép môi trường.


Giấy phép môi trường là gì?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020, Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Vì sao phải xin Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là Hồ sơ môi trường bắt buộc đối với dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công trình xử lý chất thải, bởi vì:

- Giấy phép môi trường là căn cứ cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Giấy phép môi trường thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ doanh nghiệp

- Giấy phép môi trường là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy, cở sản xuất, dịch vụ,…

- Giấy phép môi trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.

- Trường hợp Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng mà không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Đối tượng phải có giấy phép môi trường?

Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Tuy nhiên, Đối tượng 1 nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường

Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

Thời hạn của Giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 40 Luật bảo vệ môi trường 2020, Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

- 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

Quy định xử phạt hành chính khi không có Giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trường hợp dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường mà không có giấy phép môi trường bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đến 35.000.000 đồng đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức không có giấy phép môi trường theo quy định. Bên cạnh đó áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng.

 

Dịch vụ Luật sư tư vấn về Giấy phép môi trường

- Tư vấn quy định về Giấy phép môi trường;

- Tư vấn xác định dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xin cấp Giấy phép môi trường;

- Tư vấn quy định, tiêu chí báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường;

- Tư vấn chuẩn bị, hoàn thiện Báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin Cấp giấy phép môi trường;

- Tư vấn cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với từng trường hợp cụ thể;

- Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép môi trường;

- Tư vẫn, hỗ trợ dự án, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để xin hướng dẫn đến đối với từng trường hợp cụ thể nếu gặp phải vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục xin Cấp giấy phép môi trường;

Phí tư vấn về Cấp giấy phép môi trường

 - Mức phí tư vấn về Cấp giấy phép môi trường theo từng trường hợp cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline đặt lịch tư vấn:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!