1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Hỏi đáp pháp luật / Dịch vụ tư vấn cho thuê tài sản công

Dịch vụ tư vấn cho thuê tài sản công

Việc cho thuê tài sản công góp phần sử dụng hết công của tài sản, vận hành tài sản đỡ để không dẫn hư hỏng và còn tăng được nguồn thu cho đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, việc cho thuê tài sản công được điều chỉnh chặt chẽ bởi các quy định pháp luật. Cho thuê tài sản công như thế nào là đúng quy định pháp luật là điều các đơn vị sự nghiệp công lập trú trọng. Thấu hiểu nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ tư vấn cho thuê tài sản công


Quy định chung về sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê

Theo quy định tại Điều 55 Luật quản lý tài sản công 2017, việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép;

- Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao;

- Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;

- Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;

- Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định;

- Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

- Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

- Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

 

Dịch vụ Tư vấn cho thuê tài sản công của Công ty Luật TNHH Đức An

Hotline đặt lịch tư vấn: 090.220.1233 – 024.665.44233

Hình thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng giao dịch của  Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội

- Tư vấn qua email: luatsubichhao@gmail.com

- Tư vấn trực tiếp tại Đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức trả văn bản tư vấn: Công ty Luật TNHH Đức An trả văn bản tư vấn thông qua 02 hình thức sau:

- Trả văn bản tư vấn bảng cứng trực tiếp hoặc thông qua bưu điện;

- Trả văn bản tư vấn bản mềm qua email.

 Lưu ý khi thực hiện dịch vụ Tư vấn cho thuê tài sản công:

- Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ về tài sản công cần cho thuê

- Khách hàng cung cấp rõ ràng nhu cầu được tư vấn.

Phí Tư vấn cho thuê tài sản công: Phí tư vấn theo vụ việc

Dịch vụ Tư vấn cho thuê tài sản công của Công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn quy định cho thuê tài sản công;

- Tư vấn cho thuê tài sản công trong trường hợp cụ thể

- Tư vấn lập đề án cho thuê tài sản công;

- Tư vấn giải quyết vướng mắc, tranh chấp khi cho thuê tài sản công;

- Tư vấn lập hợp đồng cho thuê tài sản công;

Công ty luật TNHH Đức An – Luật sư cho Tư vấn cho thuê tài sản công uy tín

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220. 1233 -  024.665.44.233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!