1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Giải quyết tranh chấp nhà đất / Dịch vụ Luật sư bảo vệ tranh chấp xây lấn ranh giới đất đai

Dịch vụ Luật sư bảo vệ tranh chấp xây lấn ranh giới đất đai

Tranh chấp xây lấn ranh giới đất đai là mâu thuẫn giữa các chủ sử dụng đất liền kề nhau khi một trong các bên có thể có hành vi lấn, chiếm phần đất không thuộc quyền sử dụng của họ dẫn đến tranh chấp giữa các bên. Tranh chấp về xây lấn ranh giới đất đai thường kéo dài và khó giải quyết. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp Dịch vụ Luật sư bảo vệ tranh chấp xây lấn ranh giới đất đai. HOTLINE đặt lịch làm việc: 090 220 1233


Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật dân sự 2015;

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

- Luật đất đai 2013;

- Văn bản hướng dẫn liên quan;

Ranh giới đất đai là gì?

Theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật dân sự 2015, Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Nguyên tắc xác định ranh giới thửa đất

Theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính, khi xác định ranh giới thửa đất thửa đất cần tuân thủ nguyên tắc sau:

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

 

Một số nguyên nhân thường gặp dẫn đến tranh chấp ranh giới đất đai

- Đất đai được sử dụng lâu dài, giữa các chủ sử dụng đất liền kề không có tường rào, cột mốc để xác định rõ ranh giới sử dụng đất;

- Do một bên sử dụng đất cố tình lấn chiếm, xây lấn sang đất của chủ sử dụng liền kề;

- Do hai bên chủ sử dụng đất liền kề có thỏa thuận về việc sử dụng ranh giới đất đai nhưng nay một bên thay đổi hoặc thực hiện không đúng;

- Thỏa thuận về ranh giới đất đai giữa các chủ sử dụng đất cũ, tuy nhiên một bên đã chuyển nhượng cho bên thứ 3 nhưng không thông báo về thỏa thuận đó dẫn đến việc người nhận chuyển nhượng không biết và thực hiện không đúng thỏa thuận trước đó;

- Do sai sót trong quá trình đo đạc qua nhiều thời kì dẫn đến việc xác định ranh giới thửa đất giữa hai chủ sử dụng đất liền về bị sai số.

 

Dịch vụ Luật sư bảo vệ tranh chấp xây lấn ranh giới đất đai

 - Luật sư tư vấn,  bảo vệ quý khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

- Tư vấn các quy định của pháp luật có liên đến việc luật sư giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

- Nghiên cứu vụ việc và tư vấn hướng giải quyết vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai

- Tham gia đại diện theo ủy quyền khi khách hàng tiến hành hòa giải

- Tham gia đại diện theo ủy quyền khi khách hàng giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền

- Sọa thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khi khách hàng có yêu cầu

- Tham gia đại diện tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sư tại Tòa án

- Đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Phí tư vấn theo giờ và theo mức độ phức tạp của vụ việc, thanh toán trước khi tư vấn

Phí ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đại diện theo uỷ quyền theo thỏa thuận

Luật sư  kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về đất đai

Thạc sỹ - Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 0902201233 – 024.66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.