1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam中国企业在越南的法律咨询 1.Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp 办理投资咨询,成立投资项目咨询,成立企业咨询 2.Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước Ngoài và doanh nghiệp Việt Nam


1.Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp

 办理投资咨询,成立投资项目咨询,成立企业咨询

 

2.Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước Ngoài và doanh nghiệp Việt Nam

办理注册100% 外置公司和越南公司

3. Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp / 关于营业登记内容变更的咨询程序

4. Dịch vụ xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú, gia hạn visa

办理工作证,暂住证,商务签证

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa /  货物原产地证明书签发程序

6. Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm / 申请食品卫生安全认证

7. Tư vấn thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài / 驻外代表处税收咨询

8. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài / 设立外国代表处的程序

9. Tư vấn pháp lý về giao dịch bất động sản và dự án bất động sản / 房地产交易和房地产项目的法律咨询

10. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại

律师咨询和参加刑事案件,民事,贸易

设立公司、工厂和工厂的咨询。

德安法律公司, 范氏碧好 - 律师

预约咨询, 联系律师. 范律师的电话: 090.220.1233

Zalo: 090.220.1233

地址: 越南,河内市,青春郡,姜梅坊, 阮曰 春 64B号

电子邮件: luatsubichhao@gmail.com