1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm

Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm

Câu : Nhà tôi có 08 sào đất ruộng trồng lúa, giờ tôi chuyển sang làm trang trại có được không? Nếu được thì cần những thủ tục, văn bản gì đến cơ quan nào?


Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Điều 134 Luật đất đai 2013 quy định về đất trồng lúa như sau:

Điều 134. Đất trồng lúa

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

2. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”

Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Nhà nước luôn có quy định nghiêm ngặt về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để đảm bảo diện tích đất trồng lúa, hạn chế việc suy giảm diện tích đất trồng lúa do nước ta là một đất nước nông nghiệp.

 

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 1 Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, quy định về điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản như sau:
- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;
- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch;
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương;
- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được nhà nước quản lý chặt chẽ. Việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa chỉ được thực hiện khi có kết hoạch chuyển đổi cơ cấu đất trồng lúa của địa phương, phải được quy hoạch theo vùng, phù hợp với định hướng sản xuất nông nghiệp của địa phương theo quy định nêu trên.

Dịch vụ tư vấn đại diện theo uỷ quyền chuyển mục đích sử dụng đất

- Công ty Luật TNHH Đức An thực hiện tư vấn tại văn phòng và qua điện thoại

- Phí tư vấn theo giờ

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

- Nhằm tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam thì Luật sư sẽ không hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của Luật sư.

Công ty Luật TNHH Đức An – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân – Khương Mai- Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0902201233 – 02466544233.

Email: luatsubichhao@gmail.com