1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh doanh nghiệp

Chi nhánh tạm ngừng hoạt động có nghĩa là chi nhánh sẽ không thực hiện hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định, sau khi kết thúc thời gian gian tạm ngừng hoạt động chi nhánh quay trở lại hoạt động bình thường. Luật Đức An cung cấp dịch vụ đại diện soạn nộp hồ sơ tạm ngừng chi nhánh doanh nghiệp 090 220 1233


1. Quy định pháp luật 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Khoản 1 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.”

Như vậy, khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh đặt trụ sở chậm nhất là 03 ngày trước ngày ngừng kinh doanh chi nhánh.

 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ tạm ngừng chi nhánh bao gồm:

– Thông báo của Công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu công ty);

– Quyết định và Biên bản họp của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Quyết định và Biên bản họp của ĐHĐCĐ/HĐQT đối với công ty cổ phần.

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người thực hiện thủ tục.

– Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu của công ty muốn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh).

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận hồ sơ doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh chi nhánh.

Trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan thuế khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Hiện nay, hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế đã liên thông nên khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp không cần gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến cơ quan thuế quản lý.

Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh

- Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động của chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh

- Đại diện theo ủy quyền nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề về thuế và thủ tục có liên quan.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các vụ việc về doanh nghiệp

Phí tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận

Luật sư  kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về doanh nghiệp

Thạc sỹ - Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!