1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Hoạt động tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Hoạt động tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại Phường Phương Liệt, Thanh Xuân

Hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại UBND Phường Khương Đình

Luật Đức An tổng hợp tháng 4 năm 2021