1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Bài bào chữa Tội tham ô tài sản

Bài bào chữa Tội tham ô tài sản

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo bào chữa tội tham ô tài sản Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, theo dõi sự khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, tôi đề nghị Quí tòa xem xét cho bị cáo mấy điểm sau đây: 1. Nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội


Đề nghị Quí tòa xem xét và cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ sau

2.1. Tình tiết giảm nhẹ thứ nhất:  Áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, s khoản 1  Điều 51 BLHS 2015

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 tại Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khoản 1 điểm b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

Trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

2.2.  Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

2.3.  Ngoài ra bị cáo nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ.

Từ những phân tích trên đây với hoàn cảnh gia đình, 2 tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, tôi đề nghị quý Toà áp dụng Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 tại Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng 1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

3.Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án