1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Luật sư bảo vệ tranh chấp bồi thường thiệt hại tài sản

Luật sư bảo vệ tranh chấp bồi thường thiệt hại tài sản

Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là những tranh chấp thường xảy ra, tuy nhiên việc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì cần hiểu biết pháp luật và đủ căn cứ chứng minh cho yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng


1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015 về trách nhiệm BTTH do ts bị thiệt hại

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Hồ sơ khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

- Đơn khởi kiện

- CMND hoặc thẻ căn cước

- Tài liệu chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại

3. Dịch vụ của luật Đức An

Luật sư bảo vệ tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản

Thu thập chứng cứ

Hòa giải

Bảo vệ tại phiên tòa

4. Thông tin liên hệ

 

Thạc sỹ - Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com