1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Có thể thuê làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Có thể thuê làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

28/11/2020 05:00 GMT+7 Xin hỏi văn phòng luật có thể làm giúp thủ tục đăng ký hộ kinh doanh không? Cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp bản sao sổ đỏ công chứng của địa điểm kinh doanh có đúng không?