1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất là một trong những nhu cầu của người sử dụng đất hiện nay. Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai 2013 quy định người sử đụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm


d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”.

Theo đó, đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở được xác định là đất phi nông nghiệp. Do vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, căn cứ theo:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được bổ sung bởi nghị định 01/2017/NĐ-CP:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

Một trong những vấn đề đặc biệt được người dân quan tâm khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở đó là quy định về nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất phải nộp. Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

 “Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

 

Ngoài ra, Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau:

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

 

Trên đây là những quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở Luật Đức An cung cấp tới quý khách. Trường hợp còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quý khách có thể liên hệ với Luật Đức An để đặt dịch vụ và được tư vấn chi tiết, cụ thể và rõ ràng hơn.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC AN

Giám đốc: Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233

Email:  luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn