1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Chương trình pháp luật và cuộc sống VTV2 Luật sư Phạm Thị Bích Hảo chủ đề Huỷ bỏ hợp đồng lao động

Chương trình pháp luật và cuộc sống VTV2 Luật sư Phạm Thị Bích Hảo chủ đề Huỷ bỏ hợp đồng lao động

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về Huỷ bỏ hợp đồng lao động trong chương trình Pháp luật cuộc sống VTV2 ngày 13/9/2020


Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về Huỷ bỏ hợp đồng lao động trong chương trình Pháp luật cuộc sống VTV2 ngày 13/9/2020. Chấm dứt hợp đồng thế nào là đúng luật đối với người sử dụng lao động, người lao động

0