1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Dịch vụ thu hồi nợ cho doanh nghiệp và cá nhân / Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp vay nợ bằng vàng

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp vay nợ bằng vàng

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản (vay vàng) là một loại tranh chấp dân sự thường phát sinh do đến hạn nhưng bên vay không trả nợ và không thực hiện nghĩa vụ. Trong khi giá vàng hiện nay đang có sự biến động theo chiều hướng tăng cao, do đó số lượng các vụ tranh chấp vay nợ bằng vàng ngày càng nhiều và phức tạp. Những vấn đề thường được quan tâm lúc này đó là vay vàng thì trả bằng vàng hay bằng tiền? Có được tính lãi suất khi cho vay vàng hay không?...Nhằm giải quyết những vướng mắc trên, Luật Đức An với Luật sư có kiến thức, kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp vay nợ bằng vàng với Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp vay tài sản.


1. Quy định về hợp đồng vay tài sản.

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 “hợp đồng vay tài sản“ được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2.Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên “cho vay”

Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó. Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận về mục đích sử dụng của tài sản vay thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản vay nếu bên vay vi phạm mục đích sử dụng.

Quyền và nghĩa vụ của bên vay

Bên vay có nghĩa vụ phải trả lại tài sản như sau:

Tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn;

Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Sử dụng tài sản vay đúng