1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Luật sư tham gia chương trình VTV 2 Pháp luật và cuộc sống

Luật sư tham gia chương trình VTV 2 Pháp luật và cuộc sống

Việc tuyên truyền pháp luật trên truyền hình là một trong những nhiệm vụ của luật sư và là trách nhiệm xã hội của luật sư.


Hình ảnh luật sư tham gia chương trình Vtv2 Pháp luật cuộc sống ngày 5/7/2019

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo trả lời những quy định pháp luật về di chúc