1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Luật sư tư vấn khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính

Luật sư tư vấn khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính

Nếu người dân quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại thì có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, việc xác định hành vi hành chính, quyết định nào là trái pháp luật, là vấn đề khá phức tạp, có thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không? Việc tham gia của Luật sư sẽ giúp thân chủ về mặt pháp lý trong quá trình tố tụng.


Nếu người dân quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại thì có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, việc xác định hành vi hành chính, quyết định nào là trái pháp luật, là vấn đề khá phức tạp, có thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không? Việc tham gia của Luật sư sẽ giúp thân chủ về mặt pháp lý trong quá trình tố tụng.

 

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật tố tụng hành chính 2015 thì đương sự có thể tự mình hoặc nhờ Luật sư hay người khác có đủ điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư trong vụ án hành chính tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng hành chính;
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án, nghiên
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai;
 • Tham gia phiên tòa, phiên họp hoặc trong trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét;
 • Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác;
 • Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;
 • Nộp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ cho Tòa án để Tòa án gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác, trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai.

Với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình tham gia vụ án hành chính, Luật sư của Công ty Luật TNHH Đức An luôn sẵn sàng tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong việc khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ trong suốt quá trình tố tụng tại Tòa án với một sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Luật sư Luật Đức An sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn thủ tục khiếu nại, nếu không cần thiết khiếu nại sẽ tư vấn quy định pháp luật;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, vụ án hành chính;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia quá trình giải quyết việc khiếu nại, vụ án hành chính đối với trường hợp đại diện;
 • Các bài viết liên quan
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi nguyên đơn bị đơn
 • http://luatducan.vn/Article/1160/Luat-su-bao-ve-quyen-loi-nguyen-don-bi-don.html
 • Luật sư bảo vệ trong vụ án hành chính
 • http://luatducan.vn/Article/1063/Luat-su-bao-ve-trong-vu-an-hanh-chinh.html

Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

ĐT: 0902 201 233

Địa chỉ: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

 Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn