1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động Khi xảy ra tranh chấp lao động thì nên đàm phán, hòa giải hay khởi kiện, cách thức đòi quyền lợi chính đáng của mình như thế nào? và v.v… Đây là những vấn đề mà người sử dụng lao động và người lao động thường lúng túng. Chính vì vậy, vai trò của luật sư rất quan trọng trong việc tư vấn, hướng dẫn, phân tích pháp lý cũng như đại diện cho khách hàng tham gia hòa giải tranh chấp lao động hoặc tham gia tố tụng tại phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.


Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động của Công ty Luật TNHH Đức An:

-       Tư vấn và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải,..

-       Tư vấn và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp lao động về giải quyết chế độ chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, môi trường lao động.

-       Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp lao động.

-       Cử luật sư làm đại diện cho các bên tham gia quá trình thương lượng, hoà giải, làm việc với cơ quan quản lý lao động như thanh tra lao động, liên đoàn lao động, đại diện công đoàn.

-       Cử luật sư là người đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án các cấp.

-       Hướng dẫn, tư vấn khách hàng thu thập chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại cơ quan giải quyết tranh chấp.

-       Đại diện bảo vệ quyền lợi của các bên trong giai đoạn thi hành bản án có hiệu lực của tòa lao động.

-       Tư vấn về xây dựng Nội quy lao động, Quy chế lao động, Thoả ước lao động tập thể để hạn chế các tranh chấp phát sinh.

Các bài viết liên quan:

Soạn thảo hợp đồng lao động với người nước ngoài

http://luatducan.vn/Article/1119/Dich-vu-soan-thao-hop-dong-lao-dong-voi-nguoi-nuoc-ngoai.html

Luật sư lao động chuyên nghiệp uy tín

http://luatducan.vn/Article/1038/Luat-su-lao-dong-chuyen-nghiep-uy-tin-Lawyers-consultants-working-in-the-field-of-professional-reputation.html

Luật sư tư vấn kỷ luật lao  động

http://luatducan.vn/Article/986/Luat-su-tu-van-ky-luat-lao-dong.html

Luật sư tham gia hòa giải tranh chấp lao động

http://luatducan.vn/Article/965/Luat-su-tham-gia-hoa-giai-tranh-chap-lao-dong.html

Liên hệ

Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 51A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0902201233

 Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn