1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Luật sư bảo vệ quyền lợi nguyên đơn bị đơn

Luật sư bảo vệ quyền lợi nguyên đơn bị đơn

Luật sư bảo vệ quyền lợi: Khi khách hàng gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý mà không thể giải quyết được thì khi đó rất cần sự tham gia của Luật sư. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì tư cách bị đơn, nguyên đơn khi tham gia tố tụng vụ án dân sự khách hàng cần có luật sư để tư vấn pháp luật, giải thích và hướng dẫn trong quá trình tham gia tố tụng để bảo vê quyền và lợi ích cho khách hàng.


Luật sư bảo vệ quyền lợi: Khi khách hàng gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý mà không thể giải quyết được thì khi đó rất cần sự tham gia của Luật sư. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì tư cách bị đơn, nguyên đơn khi tham gia tố tụng vụ án dân sự khách hàng cần có luật sư để tư vấn pháp luật, giải thích và hướng dẫn trong quá trình tham gia tố tụng để bảo vê quyền và lợi ích cho khách hàng.

Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp Khách hàng và Luật sư đã có sự thống nhất về cách làm việc khi đưa luật sư vào tham gia vụ án hình sự, dân sự, thương mại,…thì hai bên sẽ có hợp đồng dịch vụ pháp lý nêu rõ Luật sư tham gia với vai trò gì và phương thức, cách thức để đảm bảo cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Tham gia là người bảo vệ cho bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự, đất đai, kinh tế, lao động hoặc hành chính;

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tại Điều 76. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

2. Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

3. Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

4. Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

5. Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

6. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 6, 16, 17, 18, 19 và 20 Điều 70 của Bộ luật này.

7. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

Luật sư bảo vệ trong vụ án hành chính

http://luatducan.vn/Article/1063/Luat-su-bao-ve-trong-vu-an-hanh-chinh.html

Luật sư giải quyết tranh chấp về đất đai

http://luatducan.vn/Article/1067/Luat-Duc-An-cung-cap-dich-vu-luat-su-giai-quyet-tranh-chap-ve-dat-dai.html

Luật sư bảo vệ trong tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

http://luatducan.vn/Article/805/Luat-su-tu-van-bao-ve-trong-tranh-chap-dat-dai-khong-co-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html

Luật sư của người lao động

http://luatducan.vn/Article/872/LUAT-SU-CUA-NGUOI-LAO-DONG.html

Công ty luật TNHH Đức An

Hotline 0902201233

Địa chỉ: 51A Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Web: www.luatducan.vn  mail: luatsubichhao@gmail.com