1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Tư vấn thu hồi và bồi thường đất tại Hà Nam

Tư vấn thu hồi và bồi thường đất tại Hà Nam

Với mỗi tỉnh thành, khi thu hồi đất mức bồi thường cho mỗi người dân lại khác nhau phụ thuộc vào giá đất tại mỗi khu vực. Tại Hà Nam, tiền bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất sẽ được tính như thế nào? Liên hệ Công ty luật TNHH Đức An – 0902.201.233 để được tư vấn cụ thể, nhanh chóng và chính xác


Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  • Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
  • Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND v/v ban hành tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Các nội dung bồi thường cụ thể bao gồm:

I. Đối tượng bồi thường:

Tổ chức trong nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.

II. Về nguyên tắc bồi thường tài sản

- Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

- Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

III. Nội dung bồi thường

1. Đối với nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất

1.1. Đối với nhà ở, vật kiến trúc (VKT), công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất:

- Trường hợp phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

- Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

1.2. Đối với nhà, vật kiến trúc xây dựng không thuộc trường hợp trên thì mức bồi thường sẽ được tính như sau:

Mức bồi thường

=

Giá trị hiện có của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại

+

(giá trị hiện có của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại)x60%

Mức bồi thường không thấp hơn 60% và không vượt quá 100% giá trị xây mới nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại.

Giá trị hiện có của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại được xác định như sau:

Giá trị hiện có của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại

=

Giá trị xây mới của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại

-

(Giá trị xây mới của nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại / Thời gian khấu hao áp dụng)

x

Thời gian đã qua sử dụng

Thời gian khấu hao đối với từng loại nhà được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 44/2018/QĐ-UBND tình Hà Nam.

Ghi chú.

- Giá trị xây mới của nhà và vật kiến trúc = Diện tích xây dựng (sàn) x (nhân) Đơn giá xây dựng mới x (nhân) Hệ số bồi thường theo khu vực quy định tại Phụ lục II (áp dụng cho điểm 1.1, khoản 1, mục I, phần này).

Trường hợp khi áp dụng khung giá nhà và vật kiến trúc có 1 số điểm khác loại nhà đã nêu trong khung giá định áp dụng. Mức tăng, giảm giá từ 5÷20%.

- Trong quá trình tính toán bồi thường những công trình có kết cấu mỹ thuật, kỹ thuật cao hơn so với quy định trong bảng giá thì được cộng từ 5÷15% so với mức giá chuẩn.

- Trường hợp đối với nhà, công trình không còn sử dụng được (nhà, công trình bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng) thì chỉ được tính bồi thường giá trị hiện có của vật kiến trúc tính theo công thức điểm 1.2 khoản 1, mục I, phần này .

1.3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:

Mức bồi thường bằng giá trị xây mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

Cụ thể, đơn giá bồi thường nhà tạm, nhà thanh tre; nhà thông dụng (nhà ở cấp 4, nhà ở một tầng, nhà ở hai tầng, …..); công trình phục vụ giáo dục, cộng đồng; công trình nhà khung kết cấu thép, nhà kho thông dụng; vật kiến trúc; di chuyển mồ mả được quy định tại khoản 1 mục II Quyết định 44/2018/QĐ-UBND.

2. Đối với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

2.1. Cách xác định vị trí, phân loại vị trí thửa đất

Có nhiều cách để xác định vị trí đất:

Cách xác định vị trí theo đường: Được chia tối đa làm 03 vị trí theo các đường và căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất; các vị trí tiếp theo có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất mặt tiền trục đường giao thông.

- Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường giao thông.

- Vị trí 3: áp dụng đối với các vị trí còn lại có điều kiện giao thông, sinh hoạt kém hơn.

Với những cách còn lại được quy định tại Điều 12 Quyết định 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam.

2.2. Giá đất với từng loại đất cụ thể để tính tiền bồi thường

a, Với các loại đất thuốc nhóm đất nông nghiệp

- Đất trồng cây hàng năm, Đất nuôi trồng thủy sản: đơn giá ở đồng bằng là 60.000 đồng/m2; ở đồi núi là 35.000 đồng/m2

- Đất trồng cây lâu năm: ở đồng bằng là 72.000 đồng/m2; ở đồi núi là 45.000 đồng/m2

- Đất rừng sản xuất: 25.000 đồng/m2 với khu vực đồi núi.

b) Giá đất ở tại khu vực ven trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ

- Mức giá có sự khác nhau, cao nhất là 7000 đồng/m2 ở khu vực Vực vòng: từ giáp thị trấn Đồng Văn đến đường huyện Đh 05 xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (đường quốc lộ 38).

c) Giá đất ở tại thành phố Phủ Lý (xem Bảng giá đất số 3 Ban hành kèm Quyết định 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam)

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường Nguyễn Văn Trỗi: 35.000 đồng/m2

- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Châu Cầu: 25.000 đồng/m2

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường Lê Công Thanh: 35.000 đồng/m2 …..

Từ giá đất trong bảng giá đất này sẽ được sử dụng để tính giá đất cụ thể được đền bù khi nhà nước thu hồi đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (khoản 5 điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP).

Quý khách trong trường hợp bị thu hồi đất cần xác định đúng vị trí đất, loại đất để tính tiền đền bù được chuẩn xác.

III. Nội dung tư vấn về thu hồi và bồi thường đất ở Hà Nam tại Công ty luật TNHH Đức An

- Tư vấn về chi trả tiền bồi thường, tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tư vấn, giải đáp bồi thường/đền bù về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân;

- Luật sư tư vấn bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất;

 - Tư vấn bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất;

 -️ Tư vấn, giải đáp về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

 - Tư vấn quy định về Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất;

 - Tư vấn quy định về Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

 - Tư vấn bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh;

- Tư vấn trường hợp Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất;

 -️ Tư vấn Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

 - Tư vấn Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ;

 - Tư vấn Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân...

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC AN

Giám đốc: Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Địa chỉ: 51A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233

Email:  luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn